Çevre Yönetimi

ÇEVRESEL BAKIŞIMIZ


Teknokon Grup olarak hedefimiz operasyonlarımızı yürüttüğümüz tüm bölgelerde çevreye ”Sıfır Zarar” vermektir.  Bu doğrultuda çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenlerin en aza indirmek adına detaylı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda kaynakların etkin ve akılcı şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Gelişen teknoloji’nin yakın takibi ile geri dönüşüm alanında ortaya çıkan yenilikler projelerimizde yer bulmaktadır.
 
Eğitim, çevre bilincinin oluşumunda vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu doğrultuda şirket içi ve dışında çevreyle ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetler organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek şirketimizin çevre politikaları arasında yer almaktadır.
 
Teknokon Grup, gerek geri dönüşüm teknolojilerinin yakın takibi ve uygulanması, gerekse sürekli eğitim felsefesi ile çevre bilinci konusunda sürekli gelişmeyi felsefe haline getirmiştir. Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamaktadır.
 
Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek aynı zamanda mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri de yerine getirmek anlamına gelmektedir. Teknokon Grup mevcut yasalardan daha katı bir Çevre Yönetim Sisteminin varlığı ve uygulaması ile gurur duymaktadır.