Kalite Güvencesi & Kontrolü

KALİTE GÜVENCESİ / KALİTE KONTROLÜ


Teknokon’da kalite, müşteri memnuniyetini temel alınarak, müşterilerin beklentilerine tam uyum sağlanmasına ilişkin performans önceliği olarak değerlendirilir.

Teknokon kalite politikamız:

"Verdiğimiz tüm hizmetlerin, müşterilerimizin beklentilerini karşıladığından emin olmalıyız."

Teknokon Grup şirketleri, ISO 9001 kalite yönetimi sistemi kapsamındaki kalite anlayışını tüm yönetim düzeylerinde benimser ve uygular.

Kalite hedefleri ve performans göstergeleri, sürekli gelişim ve iyileşme sağlamak amacıyla belirlenmekte, takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.
 

Amaçlarımız


•   %100 Müşteri memnuniyetini sağlamak
•   Müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir kalite standardı yakalamak
•   Çalışan motivasyonunu arttırmak

Araçlarımız


•   Tüm kademelerde kalite benimsenir ve desteklenir.
•   Her iş alanında kalite standartları ve prosedürleri oluşturulur.
•   Sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlayacak şekilde kalite hedefleri ve performans parametreleri tespit edilir, izlenir ve değerlendirilir.
•   Her kademede kalite eğitimleri verilerek personelin bu eğitimlere katılımı desteklenir.
•   Kalite yönetimi prosesine tüm çalışanların katılımı sağlanarak ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklenir.
 

KALİTE KLAVUZU


Teknokon’un ISO 9001: 2015 standardı kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler için Kalite El Kitabı hazırlanmıştır ve müşteri taleplerini karşılamak için proje kalite planını ve prosedürünü müşterilere, şirket çalışanlarına, kalite denetçilerine ve ilgili diğer taraflara ulaştırmayı amaçlamaktadır. Kalite sistemi, Kalite El Kitabında ayrıntılı olarak tanımlanmış ve belgelendirilmiş ve kalite sistemini içeren çeşitli prosedürler belirlenmiştir.


PROJE KALİTESİ PLANI


Proje Kalite Planı (PQP), Teknokon’un Kalite Güvence Projesi için sorumluluklarını, tedarik kapsamında tanımlanan Proje’nin ilgili bölümlerinin imalat, tedarik, inşaat, montaj denetimi ve testinde tanımlamaktadır. Proje Kalite Planı, Proje Kalite Yönetim Sisteminin genel kapsamını ve ilkelerini belirler. Ana işlemler ve süreçler arasındaki ilişkiler ilgili prosedürlerde açıklanmaktadır.


İŞLEMLERİ


Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği süreçler ve bunların TEKNOKON bünyesinde uygulamaları tespit edilmiştir. Bu Süreçlerin sırasını ve birbirleriyle etkileşimlerini belirlemek için iş akışları hazırlanmıştır. Standart Proje Prosedürleri, proje personeline proje yürütme sürecinin bir parçası olarak süreçlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair yazılı bir açıklama sağlayan kurumsal düzeyde belgelerdir.
 

TALİMATLAR


Usullerin prosedürlerde tanımlandığı eserleri ve bunların nasıl gerçekleştirileceğini anlatır.


YÖNTEM YÖNTEMİ


​Bir iş metodu ifadesi, bir iş görevinin veya sürecin nasıl tamamlanacağını detaylandıran bir belgedir. Yöntem ifadesi, ilgili tehlikeleri açıklamakta ve işin güvenli bir şekilde nasıl yapılacağına dair adım adım bir kılavuz içermektedir.
 

DENETİM TEST PLANLARI


İnşaat, kurulum ve devreye alma için belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiğini doğrulamak için, muayene için gerekli olan bileşenler için “Muayene ve Test Planları” (ITP) hazırlanacak ve belgelenecektir. Teknokon, Müşteri, yükleniciler, tedarikçiler ve üçüncü taraflar arasında her bir denetim kategorisi için belirli bir Muayene ve Test Planları (ITP) hazırlayacak ve Kalite Güvence / Kalite Güvence Sorumluluklarını belirtecektir. ve Tanıklık puanları ve gerekli kalite belgeleri bu Muayene ve Test Planlarında (ITP) gösterilecektir.