Çevre Yönetimi

​Teknokon Grup olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde ”Çevreye Sıfır Zarar” prensibiyle hareket ederiz.  Bu yaklaşımla uyumlu şekilde çevreye etkide bulunan tüm unsurları ayrıntılı şekilde inceler, kaynakların verimli, akılcı ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına büyük önem veririz. Çevrenin korunması ve geri dönüşüme yönelik teknolojik yenilikleri iş süreçlerimize dahil eder ve kararlılıkla uygularız.
 
Eğitimin, çevre bilincinin oluşturulmasındaki rolünün farkında olarak, çevreyle ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimizi şirketimiz sınırlarının dışına taşır, bu tür faaliyetlere destek vermeyi şirketimizin temel hedefleri arasında kabul ederiz.
 
Teknokon Grup, çevrenin korunmasına yönelik artan bilinç oluşturma felsefesini,  geri dönüşüm teknolojilerini yakından takip etme ve uygulama, çevre bilincinin artırılmasına yönelik sürekli, sistematik eğitim sağlama gibi eylemlerle destekler.
 
Çevre Yönetim Sistemi’ni benimsemek ve greklerini yerine getirmenin aynı zamanda mevcut yasal düzenlemelere uyumlu olmak anlamına geldiğinin bilincinde olan Teknokon Grup, söz konusu yükümlülükleri karşılayan ve aşan, son derece katı ve titiz bir Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip olmaktan gurur duymaktadır.