İş Sağlığı ve Güvenliği

Teknokon Grup, vizyon misyon ve değerler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğine en üst kademeden en alt kademeye kadar mutlak önem vermektedir.
 
Teknokon Grup, bünyesinde yetkin ekiplere yer vermekte ve projelerine proaktif olarak yaklaşmaktadır. Teknokon Grup ISG yapılanmasını  üst yönetimi ile yakın çalışabileceği organizasyonel bağa kavuşturmuştur. Tüm ISG süreçleri üst yönetiminde katılımı ile ISG planına dökülmüş ve kabul edilmiştir. Yönetimin kararlılığı bir kez daha misyonumuzda da açıkça ilan edilmiştir.
 

ISG Planlama

​Teknokon Grup, sahip olduğu ISG anlayış çerçevesinde genel hatları ve tüm paydaşlarının kabulü ile ISG planını uygulamaya almıştır. Bu plan dahilinde firmanın üstleneceği herhangi bir proje kapsamında takip edeceği planlar açıklığa kavuşturulmuştur. Bu planlar;
 
•   ISG Planı 
•   Acil Müdahale Planı
•   Risk Değerlendirmeleri
•   Roller ve Sorumluluklar
•   ISG Haberleşme Prosedürü
•   ISG İşleyiş Prosedürleri
 
​Teknokon Grup proaktif olarak üstlendiği her bir proje özelinde, projenin şartları, gereksinimleri, ihtiyaçları ve özellikleri uyarınca üstte sıralanan plan ve prosedürleri revize ederek proje gereksinimlerine uygun hale getirir.
 

ISG Uygulama ve Operasyon 

​Teknokon Grup her bir proje için özel olarak uyarladığı plan, prosedür ve işleyişlerin ihtiyaca göre uygulabilirliliğini sağlamak adına proje özelinde ayrıca takip sistematiğini oluşturmuştur.
 

Çalışma Sistemi İzni

​Teknokon Grup iş yerinde yapılacak herhangi bir çalışmanın tüm disiplinlerce anlaşılabilmesi, haberdar edilmesi ve varsa muhtemel risklerin önceden bertaraf edilebilmesi adına iş izni sistematiğini her şantiyesinde taviz vermeden uygulamaktadır.
 

Özellikli İş Tehlike Analizi

​Teknokon Grup her bir potansiyel tehlikeli iş özelinde risk analizleri yapılmış olmasına rağmen o işe özgün iş tehlike analizini ayrıca oluşturur.
 

Eğitim Programları

​Teknokon Grup her kazanın önlenebilir olduğu felsefesi ile sürekli eğitimin şantiyelerimizde vazgeçilmez bir kural olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle her  çalışanımızın projeye başladığı ilk günden itibaren proje boyunca etkin bir eğitim alması  ISG performansımız için olmazsa olmaz bir olgudur. ​Teknokon Grup eğitim seferberliğini  sadece kendi projelerinin ISG performansı açısından değil çalışanlarının kariyerleri boyunca faydalanacakları bir iş güvenliği kültürünü benimsemelerini  hedeflemektedir.
 
ISG İletişimi (Toplantılar, Bildirimler, Uyarılar)
İletişim, İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir bileşenidir. Projelerimizde çalışan her disiplinden, her seviyeden çalışanlarımızın iletişim kültürünün geliştirilerek muhtemel risklerin en aza indirilebileceği açık bir gerçektir.

 

ISG Kontrol ve İzleme 

Projelerimizin İSG performansları uluslararası kabul görmüş parametreler üzerinden takip edilmektedir. Projelerimiz, Merkez ISG Departmanı ve denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve denetim sonuçları proje ve merkez yönetim tarafından değerlendirilmektedir.
 
•   İşyeri Denetleme ve Raporlama (Günlük, Haftalık, Aylık)
•   İç Denetimler
•   Tüm Sisteminin Yasal Uygunluk Kontrolü (Rapor)
•   Performans Ölçümü
•   Raporlama

 

Ölçme, Analiz ve İyileştirme

Her türlü iç ve dış denetimler, proje verileri, eğitim kayıtları sonucunda oluşturulan raporlar detaylıca analiz edilmektedir. Analizler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir aksaklığın tekrar olmasını önlemek İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, tüm kaza ve olaylar kök sebeplerinin belirlenebilmesi için detaylı olarak araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan “Düzeltici ve önleyici faaliyetler”  gerekli önlemlerin alınabilmesi için tüm Teknokon Grup Organizasyonuyla paylaşılmaktadır. Düzeltici önleyici faaliyetler yönetim kurulu faaliyet raporunun da bir bölümü olup, üst yönetimin konuya dahil olması sağlanmaktadır.
 
•   Uymama ve Anomalilerinin Analizi
•   Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
•   Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları