Değerlerimiz

VİZYONUMUZ

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda Türkiye pazarında ilk üç şirket arasında yer almak. 


MİSYONUMUZ

Değişen koşullara hızlı yanıt verebilen, yüksek kalite ve güvenlik standartlarından ödün vermeksizin faaliyetlerini topluma ve çevreye duyarlı şekilde yürüterek müşteri beklentilerini zamanında ve eksiksiz karşılayan, tüm paydaşları için katma değer ortaya çıkaran bir şirket olmak.


DEĞERLERİMİZ

İnsan Kaynağı
Teknokon Grup olarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde tercih edilen şirket olma hedefimizi gerçekleştirmemizin insan kaynağına verdiğimiz önemle doğru orantılı olduğuna inanıyoruz.  Bu doğrultuda karar alma süreçlerine çalışanlarımızı dahil ediyor, saygı, şeffaflık ve karşılıklı güven ilkelerine dayalı uyumlu bir iş birliği sürdürüyor ve çalışanlarımızın gelişimini temel önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz.

Etik Kurallar
Faaliyetlerimizi adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve eşitlik ilkelerini temel alarak sürdürürüz. Paydaşlarımızı oluşturan, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere tam uyum sağlamayı hedefleriz.

Yaratıcılık
Mükemmeliyetçi yaklaşımımız ve katılımcılığı temel alan yönetimimizle sürekli yaratıcı, değişime ve gelişime açık çözümler bulmak, hızlı ve kapsamlı çözümleri aynı zamanda süreçleri sadeleştirerek üretmek önceliğimizdir.

Sürdürülebilirlik
Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yüksek kalite standartlarını gözeten; çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı hareket eden başarılı ve yetkin ekibimizle sürdürülebilir büyümeyi hedefleriz.