Kalite Güvencesi & Kontrolü

​​KALİTE GÜVENCESİ / KALİTE KONTROLÜ

 
Teknokon’da kalite; müşteri memnuniyetinin temel alındığı, müşterilerin beklentilerine tam uyum sağlanmasına ilişkin performans önceliği olarak değerlendirilmektedir.

Teknokon kalite politikamız "Sunduğumuz tüm hizmetlerin, müşterilerimizin beklentilerini karşıladığından emin olmak." üzerine kuruludur.

Teknokon Grup şirketleri, ISO 9001 kalite yönetimi sistemi kapsamındaki kalite anlayışını tüm yönetim düzeylerinde benimser ve uygular.

Kalite hedefleri ve performans göstergeleri, sürekli gelişim ve iyileşme sağlamak amacıyla belirlenmekte, takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.
 

Amaçlarımız

  • %100 müşteri memnuniyetini sağlamak
  • Müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir kalite standardı yakalamak
  • Çalışan motivasyonunu arttırmak
     

Prensipler

  • Tüm kademelerde kalite benimsenir ve desteklenir.
  • Her iş alanında kalite standartları ve prosedürleri oluşturulur.
  • Sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlayacak şekilde kalite hedefleri ve performans parametreleri tespit edilir, izlenir ve değerlendirilir.
  • Her kademede kalite eğitimleri verilir ve bu eğitimlere personelin katılımı sağlanır.
  • Kalite yönetimi prosesine tüm çalışanların katılımı sağlanarak, ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklenmektedir.

Teknokon Grup şirketleri’nin icra sorumluluğuna sahip üst yönetimi, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin taahhüdünü, müşteri odaklı bir yapılanma kurmak ve işlerliğini sağlamak, kalite politika ve hedeflerini oluşturmak ve yaygınlaştırmak, gözden geçirme faaliyetlerini yönetmek ve gerekli kaynakları sağlamak işlevleri ile yerine getirir. Üst yönetim kalite yönetim sistemi için liderlik göstermekte ve bunu kalite politikası taahhüdünü yayınlayarak kanıtlamaktadır.