Kalite Güvencesi & Kontrolü

​​KALİTE GÜVENCESİ / KALİTE KONTROLÜ

Teknokon’da kalite, müşteri memnuniyetini temel almak anlayışı doğrultusunda, beklentilerin eksiksiz olarak karşılanmasına yönelik bir performans önceliğidir.

Teknokon Grup’un kalite politkası;

Sunduğumuz tüm hizmetlerin, müşterilerimizin beklentilerini tam olarak karşıladığından emin olmak.

Teknokon Grup şirketleri, ISO 9001 kalite yönetimi sistemi ile belirlenen kalite anlayışını benimser ve tüm yönetim düzeylerinde ilgili standartları uygular.

Kalite hedefleri ve performans göstergeleri, sürekli gelişim ve iyileşme sağlama hedefi doğrultusunda belirlenir, takip edilir ve değerlendirilir.

 

Amaçlarımız

  • %100 Müşteri memnuniyeti sağlamak
  • Müşterilerin beklentilerini karşılayan bir kalite standardı oluşturmak
  • Çalışan motivasyonunu artırmak​
 

Araçlarımız

  • Tüm aşamalarda kalitenin korunması yaklaşımı benimsenir ve desteklenir.
  • Tüm iş alanlarına yönelik kalite standartları ve prosedürleri oluşturulur.
  • Kalite hedefleri ve performans parametreleri, sürekli gelişme ve iyileştirme bakış açısını destekleyecek şekilde tespit edilir, izlenir ve değerlendirilir.
  • Tüm kademelerde kalite eğitimleri sağlanarak personelin bu eğitimlere katılımı desteklenir.
  • Kalite yönetim sürecine tüm çalışanların katılımı sağlanarak verimli ekip çalışması teşvik edilir.
 

KALİTE KLAVUZU

ISO 9001: 2015 standardıyla uyumluluk kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik Teknokon Kalite El Kitabı oluşturulmuştur. Bu süreç bağlamında proje kalite planı ve prosedürünün müşterilere, şirket çalışanlarına, kalite denetim ekibine ve ilgili diğer taraflara etkin şekilde ulaştırılması, müşteri taleplerinin karşılanması hedeflenir.  Kalite sistemi, Kalite El Kitabı’nda ayrıntılı olarak tanımlanmış ve belgelenmiş ve kalite sisteminin çerçevesini oluşturan çeşitli prosedürler belirlenmiştir.PROJE KALİTESİ PLANI

Proje Kalite Planı (PQP), Teknokon’un tedarik sürecinde tanımlanan projenin ilgili bölümlerine yönelik Kalite Güvence Projesi sorumluluklarını, üretim, tedarik, inşaat, montaj denetimi ve testi aşamalarını içerecek şekilde ayrıntılı şekilde ortaya koyar. Proje Kalite Planı, Proje Kalite Yönetim Sistemi’nin genel kapsamını ve ilkelerini belirler. Temel işlemler ve süreçler arasındaki ilişkiler, ilgili prosedürlerde açıklanmaktadır.İŞLEMLER

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde gerekli kılınan süreçler ve Teknokon bünyesindeki uygulamaları tespit edilerek, söz konusu süreçlerin sırası ve birbirleriyle etkileşimlerini belirlenmesine yönelik iş akışları oluşturulmuştur. Kurumsal düzeyde oluşturulan Standart Proje Prosedürleri, proje personeline proje sürecinin bir parçası olarak sağlanır ve süreçlerin nasıl yürütüleceğine dair yazılı bir açıklama ortaya koyar. 

 

 

TALİMATLAR

Proje prosedürlerinin kapsamını belirler ve uygulama süreçlerini ayrıntılı şekilde açıklar.YÖNTEM

​İş yöntemi tanımı, iş kapsamındaki bir görevi veya süreci ayrıntılı şekilde açıklar. Yöntem; işle ilgili olası riskleri ortaya koyar ve işin güvenli bir şekilde gerçekleştirmesine yönelik tüm adımları içeren bir kılavuz sunar.
 

DENETİM TEST PLANLARI

“Muayene ve Test Planları” (ITP) inşaat, kurulum ve devreye alma için belirlenen gerekliliklerin karşılandığının doğrulanması ve muayene aşamasına yönelik gerekliliklerin açıklanması amacıyla hazırlanır ve belgelenir. Teknokon, projeyi oluşturan taraflar (müşteri, yükleniciler, tedarikçiler ve üçüncü taraflar) arasında her bir denetim aşaması için bir Muayene ve Test Planları (ITP) hazırlar ve bu bağlamda Kalite Güvencesi Sorumlulukları’nı tanımlar. Doğrulama değerlendirmeleri ve gerekli kalite belgeleri, söz konusu Muayene ve Test Planlarında (ITP) kapsamında gerçekleştirilir ve sunulur.